Warning: ftp_login(): Login authentication failed in /home/slimcms/domains/slimcms.nl/public_html/4mei/includes/php_classes/photos.class.php on line 117

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/slimcms/domains/slimcms.nl/public_html/4mei/includes/php_classes/photos.class.php on line 138
Stichting 4 mei Oostburg » Home
 

Programma

Programma "4 mei 2012" te Oostburg

19.00 uur: Samenkomst in de Protestantse kerk aan het kerkplein
m.m.v. Koninklijke Muziekvereniging Veronica en kinderen van de basisscholen

19.45 uur: Stille tocht vanaf het kerkplein begeleid door Harmonie Oostburg

19.52 uur: Koraalmuziek en taptoesignaal bij het monument aan het raadhuisplein van Koninklijke Muziekvereniging Veronica

20.00 uur: Twee minuten stilte en het Wilhelmus

20.10 uur: Kranslegging en bloemendefilé

20.20 uur: Terugtocht naar het centrum met begeleiding van de Harmonie Oostburg

20.25 uur: Ontmoeting  in het kerkcentrum
 

Model van een programma in 3 delen.

Al vanaf de eerste herdenking in 2002 wordt er vaststaand model van een programma gebruikt, dat inmiddels zijn waarde heeft bewezen. Dat bestaat uit drie delen:

1.         Een laagdrempelige bezinningsbijeenkomst vooraf in de Hervormde protestantse kerk aan het Kerkplein. Inhoudelijk voorbereid met medewerking van de (Raad van ) Kerken.

2.         Een Stille Tocht vanaf het Kerkplein naar de plaats van herdenking voorafgegaan door tamboers van de Harmonie Oostburg met omfloerste trom.

3.         De nationale herdenking met twee minuten stilte om 20.00 uur, kranslegging en bloemenhulde als openbare plechtigheid op de herdenkingsplaats.

 

Enkele vaste elementen bij dit geheel worden door de organisatie belangrijk gevonden:

  • zowel in de kerk als op de herdenkingsplaats is er een muzikale bijdrage door de Koninklijke muziekvereniging Veronica. Zeker de traditionele koraalmuziek bij kranslegging en bloemenhulde spreekt aan.
  • de medewerking van de Harmonie Oostburg zowel bij de Stille Tocht alsook bij de terugtocht naar het centrum  is kenmerkend.
  • de deelname door leden van Scouting Oostburg is belangrijk. Zij escorteren de Stille Tocht, dragen kransen en bloemstukken mee en vormen bij het monument de erewacht.
  • vanaf het begin wordt elk jaar gezocht naar een bijdrage, een onderwerp of een aandachtspunt in de samenkomst, dat in eigen streek en omgeving herkenbaar is. Vanaf 2005 wordt dit indien enigszins mogelijk gekoppeld aan het scholenproject.
  • het Comité hecht grote waarde aan het educatief karakter en de betrokkenheid van jeugd en jongeren via eigen bijdragen door scholieren in de bijeenkomst en bloemenhulde namens de scholen bij de herdenkingsceremonie. De eerste jaren werd de voorbereiding overgelaten aan de lespakketten van de scholen – vanaf 2005 is dit verbonden aan een speciaal scholenproject.

Het overkoepelend thema elk jaar sluit aan bij het jaarthema van de Nationale Herdenking.

Op deze wijze zijn er de volgende herdenkingsplechtigheden gerealiseerd:

2002    VRIJHEID LUISTERT NAUW.
2003    VRIJHEID IS NIET TE KOOP
2004    VRIJHEID IS KIEZEN EN DELEN     
2005    VRIJHEID DELEN IN DE KUNST                                     
2006    VRIJHEID EN VERSCHEIDENHEID.                              
2007    VRIJHEID EN VEILIGHEID                                               
2008    VRIJHEID EN SOLIDARITEIT                                          
2009    VRIJHEID EN IDENTITEIT                                               
2010    VRIJHEID WERELDWIJD.                                                
2011    VRIJHEID OP STRAAT
 

Specifieke bijdragen en scholenprojecten.

Vanaf 2002 werken schoolkinderen mee in de herdenkingsbijeenkomst. Op de basisscholen was aandacht gegeven via lespakketten over oorlog en vrede. Kinderen lazen gedichtjes voor hieruit ontstaan en zij legden bloemen bij het monument namens alle schoolkinderen van Oostburg.

In 2003. De schrijfster Cornelie van de Reepe, die haar kinderjaren doorbracht in Zuidzande en daar oorlog en bevrijding heeft meegemaakt beschrijft haar herinneringen in het boekje: “De middag van de paarse nevel”. Dit boekje was mede aanleiding voor het oprichten van een klein monument in Zuidzande. Zij heeft tijdens de bijeenkomst uit dit boekje voorgelezen.

In 2004. Als 5-jarig meisje woonde Jenny Herwegh-Dhaenens in Eede toen de oorlog uitbrak. Later schreef ze in het kader van een cursus “Het verhaal van je leven” een herinnering aan die dagen. Een samenvatting van dat verhaal werd voorgelezen door een tijdgenote mevr. A. Lako-van der Slikke, die als tiener deze periode in Schoondijke meemaakte.

In 2005 werden voor de eerste maal speciale gastlessen op de basisscholen georganiseerd. Prof. dr. André Nuytinck vertelde over het dagboek dat zijn vader tijdens gedwongen tewerkstelling in Duitsland had geschreven. Pas nu, 60 jaar later, had hij dat handschrift als boek toegankelijk gemaakt en gepubliceerd. Een eerste exemplaar was ’s middags op het gemeentehuis aangeboden aan B&W. En in de avondbijeenkomst heeft prof. Nuytinck uit dit boek voorgelezen.

In 2006 werd weer aandacht gevraagd voor de “Middag van de paarse nevel”- herinneringen uit Zuidzande. De schrijfster, Cornelie van de Reepe, heeft de drie scholen bezocht en via gastlessen de geschiedenis verklaard. Tijdens de bijeenkomst las zij enkel passages. Kinderen van de scholen lazen daarnaast iets voor uit favoriete jeugdboeken over oorlog en vrede

In 2007. Mevrouw Schijve heeft in gastlessen op de scholen verteld over gebeurtenissen die zij en haar man Jaap Schijve in Oostburg hebben meegemaakt in de oorlogsjaren. Naar aanleiding hiervan is tijdens de bijeenkomst voorgelezen uit : “Belevenissen ten tijde van de overval op het distributiekantoor te Oostburg in augustus 1944” – een verslag van Jaap Schijve in  “Mededelingen Heemkundige Kring”. 

In 2008. De heer Johan Aers uit Oostburg woonde als kleine jongen in de Langestraat te Oostburg en heeft daar de jaren 1940-1944 en verder meegemaakt. Tijdens gastlessen op de scholen heeft hij hierover verteld ondersteund door foto’s uit het archief van J.Boone. In de bijeenkomst zijn momenten uit dit gastles verhaal herhaald. 

In 2009. De groepen van de drie basisscholen hebben in april een bezoek gebracht aan het oorlogsmuseum “Switchback” in Oostburg . Ze kregen een aparte rondleiding en hun kennis werd getest via een speciale quizz. Schoolkinderen lazen in de bijeenkomst gedichten voor gemaakt naar aanleiding van dit bezoek.

In 2010. Janny de Hullu, kleindochter van de molenaar van molen Het Lam te Oostburg, heeft tijdens gastlessen op de scholen het dramatisch verhaal verteld dat zij schreef als jeugdherinnering aan een ver verleden tijdens de beschietingen van Oostburg waarbij de molen werd verwoest en haar vader is omgekomen. Passages uit dit verhaal werden voorgelezen tijdens de samenkomst.