Warning: ftp_login(): Login authentication failed in /home/slimcms/domains/slimcms.nl/public_html/4mei/includes/php_classes/photos.class.php on line 117

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/slimcms/domains/slimcms.nl/public_html/4mei/includes/php_classes/photos.class.php on line 138
Stichting 4 mei Oostburg » Home
 

Geschiedenis

Op initiatief van de Raad van kerken werd op 14 januari 2002 een bijeenkomst belegd in de R.K   Kerk te Oostburg.
De uitgenodigden waren Gemeente Oostburg, instanties, kerken, scholen en verenigingen uit   voornamelijk de kern Oostburg.

De vertegenwoordigers van de genodigden waren tijdens deze eerste bijeenkomst;
Raad van Kerken: Dhr. N. peterse (Voorzitter) en   Dhr. J. Huijbregtse (secretaris)
Gemeente Oostburg: Dhr. E Brommet (burgemeester)
Gereformeerde kerk Oostburg: Dhr. P Dekker
Hervormde gemeente Oostburg: ds P Beukenhorst (dominee)en Mevr I Veerhoek
Basis school "de Drieklank": Dhr. W. de Boer (directeur)
R.K. School " st Bavo: Dhr. M van Vlierberghe (directeur)
Muziekvereniging " Harmonie" Oostburg: Dhr J Boone
Muziek vereniging " Veronica" Zuidzande: Dhr J Le Grand en Dhr A Boidin
Scouting Oostburg; Dhr A Kleijn

Deze bijeenkomst was in eerste instantie bedoeld om te inventariseren of er belangstelling bestond   onder de genodigden, om aan een 4 mei herdenking te willen meewerken en vervolgens dan te brain   stormen hoe een dergelijke herdenking er uit zou moeten zien.

De eerste herdenking werd voorbereid, uitgewerkt en met succes georganiseerd door een ad hoc   Commissie van de Raad v Kerken.
Tijdens de eerste evaluatie vergadering op woensdag 30 oktober 2002,kwam vooral naar voren,   dat de bevolking die op 4 mei tijdens de herdenking aanwezig waren, zeer positief reageerden op dit   initiatief.
Verder werd de definitieve vorm voor het comité vast gesteld, welke vanaf dan zou bestaan uit een   "klein" comité welke belast zouden zijn met de organisatie en een "breed" comité welke de   draagkracht vertegenwordigen.
De vertegenwoordigers van dit eerste "kleine" comité waren;
 •   N Peterse (voorzitter)
 •   J Huibregtse (secretaris)
 •   ds P Beukenhorst
 •   J Boone
 •   M van Vlierberghe
 •   A Boidin
 •   A Kleijn

ds Beukenhorst ontbreekt op deze foto

De naam voor dit comité is vanaf dan "comité 4 mei Oostburg"

Na afhankelijk de financiele kant van de organisatie voor de 4 mei herdenking ondergebracht te zijn   bij de Raad v Kerken, wordt in 2005 Dhr A Boidin bereid gevonden het penningmeesteschap op   zich te nemen

Vanaf 2002 wordt ieder jaar met toenemende belangstelling van de bevolking de 4 mei herdenking   georganiseerd.   Dit mag opmerkelijk genoemd worden daar de datum 4 mei, ieder jaar weer valt in   de mei vakantie.
Gedurende de periode 2002 tot 2006 gaan er steeds meer stemmen op over het gemis van een   "Oostburgs Monument". Vooral het ontbreken van een volledige namen lijst bij een monument ter   nagedachtenis aan de slachtoffers uit najaar van 1944 word als een groot gemis ervaren.
Vanuit deze stemmen wordt in 2006 door het "comité 4 mei Oostburg" besloten om te onderzoeken   of het haalbaar is een monument te realiseren voor deze slachtoffers met een volledige namenlijst.
Een werkgroep "namenlijst" wordt gevormd vanuit het comité met aanvulling van Dhr P Burck.

In 2007 vind er op verzoek van enkel bestuursleden, binnen het klein comite een wijziging plaats van   de functies:
 •   N Peterse (voorzitter)
 •   M v Vlierberghe (secretaris
 •   A Boidin (penningmeester)
 •   J Boone (vice voorzitter)
 •   ds P Beukenhorst
 •   J Huibregtse
 •   A Kuik

Vanaf dit moment worden de plannen uitgewerkt om in 2008 formeel een stichting te worden.

10 maart 2008 wordt ten kantore van Notaris Mr J van de Berg de oprichtings statuten getekend   door het voltalige bestuur.

Stichting comite 4 mei Oostburg is een feit en kan gaan werken aan het te realiseren Monument en   de bijbehorende namenlijst van slachtoffers.